Wie zijn wij?

Inge Heuver

Als decaan heb ik 18 jaar in het Voortgezet Onderwijs veel leerlingen mogen begeleiden in hun zoektocht naar kwaliteiten, motivatie en interesse. Gebieden waar je als puber zicht op moet hebben om een goede keuze te maken voor je loopbaan. Best lastig, voor pubers. En ook voor ouders!

Mijn ervaring is dat ook de meest onverschillig lijkende puber bevestiging nodig heeft. Van ouders, en soms juist ook van iemand die iets verder van ze af staat. Hen te leren een deel van de weg te vinden was de mooiste kant van mijn baan!
En toch heb ik het roer omgegooid. Ik heb de stap gezet om me volledig in te zetten als trainer/coach bij Ik leer wijzer. Zo kan ik mijn passie – het begeleiden van kinderen van alle leeftijden – nog beter volgen. En ik kan me, naast loopbaanbegeleiding, ook richten op andere vragen. Het is geweldig om kinderen weer verder op weg te kunnen helpen, te zien hoe ze groeien en hoe ze hun sterke kanten ontdekken! Om ze stappen te laten zetten in de goede richting!

Opleidingen

Personeel & Arbeid: Studie- en beroepskeuzebegeleiding, Rijkshogeschool IJselland, Deventer
Opleiding Kinder- en opvoedcoaching, Centrum Tea Adema
Praktijkdag ‘Materialen en werken met casussen’; Centrum Tea Adema
Gecertificeerd “Ik leer leren” trainer; Centrum Tea Adema
Licentiehouder “Coachee”
Licentiehouder “Aangenaam Kennismaken”
Loopbaanreflectiegesprekken met pubers; Delta trainingen
Training ‘Coaching’; Margje Duursma communicatie en coaching

Karen te Kolsté

Als groepsleerkracht werk ik al 26 jaar met heel veel plezier in het basisonderwijs.
De school waar ik werk staat bekend om de oplossingsgerichte manier van werken.
Wij denken niet in problemen, wij denken in oplossingen.

In de afgelopen 26 jaar ben ik heel veel verschillende kinderen tegengekomen met ieder hun eigen “problemen”. Toch is geen probleem zo groot of er bestaat wel een oplossing voor. Elk kind heeft meer talenten dan problemen. Voor mij is het steeds weer opnieuw een uitdaging om die talenten samen met het kind te ontdekken en in te zetten om het kind verder te helpen in zijn/haar ontwikkeling.

Sociaal emotionele ontwikkeling is een belangrijk aspect bij de leeftijdscategorie leerlingen waar ik mee werk, toch is het sociale aspect en de emotionele ontwikkeling bij oudere kinderen ook een belangrijk item als het gaat om leren….
Dat is ook de reden waarom ik me verder ben gaan verdiepen in gedrag en leeraspecten. Individuele begeleiding spreekt me aan omdat het zo waardevol is om kinderen/jongeren te zien groeien. Dat ik een stuk van dat proces mag begeleiden geeft mij als persoon energie.

Kinderen/jongeren die hulp durven vragen wanneer ze onderweg obstakels tegenkomen zijn in mijn ogen op een heel positieve wijze bezig hun eigen route naar de toekomst te bepalen.

Ik hoop van harte dat ik een onderdeel mag zijn van hun stap in de goede richting.

Opleidingen

PABO; Rijkshogeschool IJselland
Licentiehouder Kanjertraining: Licentie A
BHV; Incase veilig werken met kinderen
Nascholing: Kiene kleuters in de klas; Medilex
Nascholing: Handelingsgericht werken
Cursus neuromotorische ontwikkeling voor kinderen met specifieke leerproblemen; INPP
Praktijkdag ‘Materialen en werken met casussen’; Centrum Tea Adema
Gecertificeerd “Ik leer leren” trainer; Centrum Tea Adema
Licentiehouder “Aangenaam Kennismaken”